5 marca, 2024

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego muszą mieć zapewnione optymalne bezpieczeństwo. Chodzi o minimalizowanie zagrożeń różnego rodzaju i to nie tylko tych, które wynikają z kolizji. Okazuje się, że niebezpieczeństwem mogą być również roboty na drogach, oczywiście wtedy, kiedy nie są odpowiednio oznakowane.

Obowiązki wykonawcy robót drogowych

Każdy wykonawca robót drogowych jest zobowiązany do odpowiedniego oznakowania takich prac. Co ciekawe, właściwe dla danego typu prac oznaczenia można bez problemu znaleźć na https://www.matech.com.pl/pl/urzadzenia-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/podstawy-pod-znaki-drogowe/system-oznakowania-robot-drogowych-wiva. Nierzadko wystarczy ustawić właściwy element oznakowania, może być nim na przykład elastyczna tablica kierująca na solidnej, niełamliwej i ciężkiej podstawie. Takie oznaczenie musi być widoczne dla kierujących wszelkimi pojazdami mechanicznymi oraz pieszych z dużej odległości. Muszą być też widoczne po zmroku. 

Informacja o robotach drogowych

Obowiązkiem wykonawcy jest również udzielenie informacji o przeprowadzanych robotach drogowych. Taka informacja musi być zamieszczona w odpowiedniej odległości, aby kierujący pojazdem czy pieszy miał wystarczająco dużo czasu na reakcję. Co ważne, w razie nieprzejezdnej drogi, należy umożliwić uczestnikom ruchu drogowego komfortowy objazd. Właśnie w ten sposób zapewnia się bezpieczeństwo na drodze podczas prac, zarówno uczestnikom ruchu, jak i pracownikom, którzy swoje zawodowe obowiązki wykonują właśnie na drodze.