22 kwietnia, 2024

Lutowanie to metoda łączenia metali za pomocą wypełniacza. Wypełniaczem jest zazwyczaj ołów, cyna lub złoto, które mają bardzo niską temperaturę topnienia w porównaniu z łączonymi metalami.

Lutowanie to proces, w którym dwa lub więcej elementów łączy się ze sobą przez stopienie i włożenie do złącza metalu wypełniacza, który ma niższą temperaturę topnienia niż metal sąsiadujący. Lut może być stopem eutektycznym, który topi się w określonej temperaturze, lub mieszaniną różnych metali dodawanych w celu zmiany właściwości złącza. Dla przykładu stopy lutownicze zawierają takie metale, jak miedź, cynk, cyna czy srebro, które tworzą ze sobą mieszaniny eutektyczne w stosunkowo niskich temperaturach. 

Lutowanie i jego zastosowanie w różnych branżach

Lutowanie jest stosowane w wielu gospodarstwach domowych do łączenia rur miedzianych za pomocą odpornej na wysoką temperaturę pasty lutowniczej nakładanej na elementy i topionej za pomocą żelazka. Zastosowanie żaroodpornej pasty umożliwia tworzenie połączeń między powierzchniami, które nie są dobrze dopasowane.

Lutu można używać do naprawiania uszkodzonych przedmiotów metalowych, takich jak rury i złączki, gdy przeciekają lub korodują. Stosuje się go również do tworzenia biżuterii i innych przedmiotów dekoracyjnych z metali szlachetnych.

Lutowanie jest także stosowane w elektronice, np. do wykonywania połączeń elektrycznych między elementami w obwodach elektronicznych oraz do naprawy urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, komputery i telefony.